saglikli yaglar e1567233281998

Günümüzde daha çok tüketilen yiyeceklerden olan kızartmalar çok sevilerek ve her yaştan insan tarafından beğenilmektedir. Kızartmalarda kullanılan sebzeler ve yağlar ne kadar temiz sizce? Tüm insanların mutlaka tükettiği kızartmalar hangi yağlarla yapılmakta? Bunları tabi ki biz bilemiyoruz ancak bu durumları denetleyen kuruluşlar bulunmaktadır.

Kendi işletmenizde kızartma yağlarını kontrol edebilirsiniz ve denetlemelere karşı hazır olursunuz. Vito ile yağınızdaki kaliteyi ölçerek müşterilerine daha lezzetli tatlar ikram edebilirsiniz. Her gün düzenli kontrol işletmenizde ki güveni de sağlayacaktır.

Bunun dışında kızartma amacıyla kullanılan katı ve sıvı yağların kontrol kriteri için bir tebliğ yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre;

         MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıda maddeleri üretim, satış ve toplu tüketim yerlerindeki kızartma işlemlerinde kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların resmi kontrol ve denetimlerindeki fiziksel ve kimyasal kriterlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, gıda maddeleri üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde kızartma amacıyla kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlarını kapsar.

             Hukuki dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5.6.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 18’inci ve 23’üncü maddelerine göre hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (l) Bu Tebliğ kapsamında yer alan

Kızartma yağı: Gıda maddelerinin kızartılması sırasında kullanılan katı ve sıvı yağı ifade eder.

             Fiziksel ve kimyasal özellikler

             MADDE 5 – (1) Kullanılan kızartma yağlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri Ek-1’de verilmiştir.

             Denetim

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğe ait hükümler; 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından denetlenir.

             Numune alma ve analiz metotları

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki üründen Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanmalıdır.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köy İşleri Bakanı yürütür.

 

İnsan ve çevre sağlığı için kullandığımız malzemelere dikkat etmeliyiz, ayrıca atık kızartma yağlarımızı kontrol altında tutarak hem çevreye hem de insanlara karşı dikkatli olmayız.

IBC Group – Işıltan A.Ş, insan ve çevre sağlığı standartlarına uygun sertifikalı ürünleriyle Türkiye’nin güvenli ve gülen yüzü olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir